Количка

0 артикула

Акордеонни категории

Избери по

Тип продукт

Цвят

Парти аксесоари бр

СИГНАЛНИ

UNI

Категория работни обувки

Заваряване с аргон

ВИГ-заваряването е електродъгов начин на заваряване с нетопим волфрамов електрод в защитна газова среда от инертен газ. Допълнителният материал може да се подава под формата на пръчка или тел.
ВИГ-заваряването може да се изпълнява ръчно (горелката се държи с едната ръка, а допълнителният материал - с другата) или механизирано (механизирано преместване на горелката и подаване на тела).
Посредством ВИГ-заваряване могат да се съединяват почти всички заваряеми материали. При заваряване на материали покрити с труднотопим окисен филм (като например алуминий, алуминиеви сплави, магнезий, магнезиеви сплави и др.) е необходимо вземането на специални мерки. Качеството на заваръчния шев е много високо, тъй като с отделянето на източника на топлина (заваръчната дъга) от допълнителния материал могат да се избегнат дефектите образуващи се в началото на шева.
ВИГ-заваряването може да се прилага във всички позиции (пространствени положения). По този начин могат да се заваряват листове с малка дебелина или да се полага корена на шева.
При ВИГ-заваряване се работи с малки скорости на заваряване и ниска производителност на стопяване на метала. За осигуряване на висококачествен заваръчен шев е необходимо заварчика да е с висока квалификация.
За ВИГ-заваряване на почти всички материали (освен алуминий, магнезий и др.) се използва постоянен ток при права полярност ((-) на електрода). Заваръчните токоизточници са с падаща статична (волт-амперна) характеристика.
При голямо изменение на напрежението (промяна в дължината на дъгата) стойността на заваръчния ток се променя незначително.
Стойността на заваръчния ток може да се задава безстепенно. При старите апарати това се постига посредством трансформатор с увеличено разсейване или трансформатор с допълнително включен трансдуктор (матнитно управляван дросел). Модерните тиристорни или транзисторни токоизточници заедно с безстепенното регулиране на стойността на заваръчния ток могат да се настройват по програми за започване на заваръчния шев, за пулсиране на тока по време на заваряване (импулсно дъгово ВИГ-заваряване) и за запълване на кратера в края на шева.
Апаратите за работа с постоянен ток се захранват с трифазен ток. По този начин се постига по-равномерно натоварване на мрежата и ниски стойности на подавания ток.
За заваряването на материали с труднотопим окисен филм на повърхността се използва променлив ток. Тези токоизточници са изпълнени по правило като постоянно-променливотокови източници).
За ВИГ-заваряване с постоянен ток се използват валфрамови електроди с прибавки на ториев окис, циркониев окис, лантанов окис и смес от тези окиси.Окисите в количество от 1 до 5% подобряват запалването на дъгата и повишават възможностите за токово натоварване. За ВИГ-заваряване с променлив ток се използват предимно електроди от чист волфрам.
Електродите обикновено имат диаметър от 1 ¸ 3,2 mm и за ниските стойности на тока са заточени с конусна форма. С нарастване на тока ъгълът на конуса нараства.
При променлив ток се използва най-често притъпен конус на върха на електрода. При високо термично натоварване на края на електрода се образува малка сферичка от стопен метал.
По правило се работи с постоянен ток или с импулсен постоянен ток при права полярност ( - ) на електрода.
За материали с труднотопим осисен филм на повърхността като алуминий, магнезий и техните сплави, както и при някои бронзи се използва променлив ток със синусоидална или правоъгълна форма. Алуминият може да се заварява в защитна среда от хелий при права полярност ( ( - ) на електрода ) с къса дъга (има смисъл само при механизирано заваряване).
За ВИГ- заваряване се използват инертни газове като аргон, хелий или смес от тях.
В Европа се заварява по правило със 100% аргон, тъй като хелият е много скъп. Само при дебели части от алуминий или мед може да се вдухва смес от аргон и хелий или 100% хелий при висока скорост на заваряване и достатъчен провар.
ВИГ-заваряването се прилага предимно при използването на допълнителен материал. Само при тънки детайли с много добро напасване  на краищата може да се откажем от допълнителния материал.
При ръчно заваряване се подават пръчки с диаметър 1 ¸ 3,2 mm и дължина 1 m от свободната ръка на заварчика.
За механизирано заваряване се използват електродни телове с диаметър 0,8 ¸1,6 mm.

При ВИГ-заваряването дъгата гори между нетопящ се електрод и заварявания материал. Допълнителният материал се подава отделно. Мястото на заваряване се покрива със защитен газ

Филтри
«1»

Най-продавани