BGN
 • BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY

Количка

0 артикула

Ако си измерите и запишете гръдна обиколка , ханш за облекла или дължина на стелката за обувки  - гарантирано ще получите точния размер за вас!!!!!

Експресна поръчка без регистрация

ФЕРОЛАЙН Х4

Цена: 39.00лв.
 • Код:
  5021
 • Тегло:
  0.010 кг
Гаозова смес за заваряване .Защитен газ за заваряване на черни метали в съотношение 96 % въгледороден двуокис , 4% кислород.Най - добрия газ.Заварявайки с него няма да имате пръски и ще ви се увеличи производителността.
Няма наличност
Ако желаете може да попитате дали сме доставили на rabotnoobleklo.eu@gmail.com
1. Технически характеристики на "Феролайн Х 4" М22 EN439 Защитния газ М22 е предназначен за ръчно и автоматизирано МАГ заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани, като също е подходящ за употреба и при високо легирани стомани и е предназначен за отраслите на машиностроенето, стоманени конструкции, строителство на кранове, съдостроене, автомобилостроене, ж.п. Строене и др. "Феролайн Х 4" е подходящ и за високоенергийно МАГ заваряване. Отличителни характеристики при заваряване с този газ са: - спокойна, стабилна дъга - висока сигурност на метода - напълно подходящ за импулсно заваряване - специално приложение при ниските обхвати - сигурен провар - занижено количество на шлака - свободна от шупли, гладка повърхност на шева - подобрени механични свойства на наварения метал - висока производителност - висока "омокряща" способност на течния метал - бързо и фино образуване на капки - силно намяляване на пръските - подходящ за всички заваръчни позиции - подходящ за всички дебелини - съхранява се във втечнено състояние 2. Предимства на "Феролайн Х 4" спрямо "Коргон" - повишено съдържание на Аг подобрява механичните качества на наварения метал. - Повишеното съдържание на Аг прави дъгата спокойна и стабилна. - Повишеното съдържание на Аг дава сигурна повторяемост на резултатите от заваряването. - Повишеното съдържание на Аг дава голяма възможност за широко регулиране на процеса и при ниските и високите, и при високоенергийните режими, като позволява всички възможни варианти на настройки. - "Феролайн Х4" осигурява постигане на струен пренос дори при режими под средния обхват на тока. - С "Феролайн Х4" се заварява без пръски при средните и високите режими, като съвсем минимално количество пръски може да се появи при работа в ниския обхват на тока. - Липсата на ССЬ елиминира охлаждащото му действие в зоната на дъгата, като прави дъгата "гореща", което води до лесно първоначално палене дори и при стари заваръчни апарати и стабилен процес поради повишената йонизация на газа. - "горещата" дъга "иска" допълнително захранване с електроден тел, което води до повишени възможности за получаване на висока производителност на процеса. - "горещатата" дъга работи с понижена стойност на напрежението, което води до намаляване на нуждатата от захранваща мощност, т.е. "горещатата" дъга пести енергия. - липсата на пръски пази контактната и газовата дюзи от често почистване и преждевеременна замяна което пести производствено време. - "Феролайн Х 4" има по-ниска окисляваща способност от "Коргон" - присъствието на 4% 02 в газа води до понижаване на междуфазното напрежение и оттам до повишаване на "омокрящата" способност на течната фаза и оттам до получаване на отличен външен вид на шева. - "Феролайн Х4" дава отлични възможности за използване в T.I.M.E. процеса, при който се използва въртяща дъга и могат да бъдат заварявани големи дебелини с висока производителност, като на практика може да бъде алтернатива на заваряването под слой от флюс. - Отсъствието на С02 от състава на газа елеминира от атмосферата около заварчика отровната съставка СО, която се получава при дисоциацията в зоната на дъгата. - Заваряването с "Феролайн Х4" не изисква подгряване на газа в зимни условия. - При заваряване с "Феролайн Х4" се регистрира 100% използване на количеството газ в бутилката, за разлика от М21 / “Коргон”7, при който има остатъчно налягане в бутилката от порядъка на 15 atm/~ 10%/. 3. Проведени експерименти и резултати Проведени са експерименти с " Феролайн Х 4" на възлови заварки, което е изпробвано и ръчно и автоматизирано заваряване. В таблицата по-долу са показани извършените експерименти и съответните резултати: м Вид заварка резултати 1 Наваряване "Терминали" /апарат КРАКРА Г500/ Висока производителност; добър външен вид, без пръски; добро палене на дъгата; запазване на газовата дюза; струен режим. 2 Заваряване цапфи"PENTА" /апарат КРАКРА Г500/ Ъглов шев с променлива конфигурация. Заваряване без пръски; отлично формиране на шева; струен режим в ниския обхват. 3 Заваряване прът-втулка "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ Ъглов шев с променлива ширина и геометрия. Заваряване без пръски;дълбок провар; отлично разтопяване на стените; висока производителност; добър външен вид; струен режим 4 Дъно-втулка "PALFINGER" апарат CLOOS 550/ Дълбок провар;отлично разтопяване на стените;без пръски;висока производителност; отличен външен вид; струен режим. № Вид заварка резултати 5 Прът бутало"PALFINGER"/апарат LINCOLN 450/ Дълбок провар; отлично разтопяване на стените; без пръски;висока производителност; отличен външен вид; струен режим. 6 Цилиндър- керемида "PALFINGER" /апарат LINCOLN 450/ Отличен корен; отлично разтопяване на стените; без пръски; висока производителност; отличен външен вид; струен режим; ниска деформация; без прегряване на тръбата 7 Дъно комплект П&Ч "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ дълбок провар; отлично разтопяване на стените; без пръски; висока производителност; отличен външен вид; струен режим 8 Дъно -цилиндър П&Ч "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ Отличен провар; отлично разтопяване на стените; без пръски; висока прооизводителност; отличен външен вид; струен режим; запазване газовата дюза. 9 Тройник-/коляно/ -цилиндър "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ Отлично разтопяване; без пръски; висока скорост на заваряване; добро формиране на шева; струен режим при ниския обхват. 10 Тръбичка-цилиндър "ПЕЙЧ" /апарат KEMPPY 350/ Отлично стопяване; висока скорост на заваряване; добър вид на шева; необходим е опит на заварчика за постигане еднаквост на шевовете в дадена серия;в трудно достъпните места е възможна поява на пръски.Среден обхват на тока; режим чести к.с. 11 Блокче-цилиндьр "ПЕЙЧ"/апарат KEMPPY 350/ Отличен външен вид; чиста заварка; без пръски; добър провар и сплавяване; режим чести к.с. Обощение на резултатите от проведените експерименти с "Феролайн Х4". - Заваряването с "Феролайн Х4" осигурява настройка на всички видове режими с голяма прецизност и качество на процеса - стабилна работа както при режими с чести к.с., така и при режими със струен пренос в много голям обхват на тока. На практика покрива всички възможности, които може да даде този метод на заваряване. Стабилен процес при работа с къса и дълга дъга. - Липсата на пръски се потвърди при всички извършени заварки. Рядката поява на минимални количества пръски се дължи на неудобни за заварка места. - Лесно постигане на дълбок провари стабилно разтопяване на стените на шева. - Лесно постигане на висока производителност при струен режим /струен режим дори в ниския обхват/. - Отличен външен вид на заварките. Това допълнително зависи от опитността на заварчика. - Подобрено палене на дъгата при стари заваръчни апарати /КРАКРА Г550/. - Запазване на газовата дюза от пръски / на практика регистрирано за цяла серия/. - Като недостатък може да се приеме повишеното топлинно натоварване на зав. шланг, което може при високите режими да доведе до увеличаване на разхода на контактните дюзи при използване на непървокачествени заваръчни телове. - Подходящ напълно за импулсно заваряване. - Работи при всички режими с по-ниска стойност на зададеното напрежение. - Чист, бял шев почти без шлака. - Финно набраздена повърхност на шева при режими с чести к.с. - Чиста и гладка повърхност на шева с характерна линия при режими в средния и високия обхват. - Не е регистрирано наличие на шупли. - Висока"омокряща" способност на течния метал, образуване на плавни преходи особено при ъглови шевове. - Подходящ за всички дебелини / експериментиран с дебелини от 1,5 мм +28 мм./ - Регистрира се намалена димна емисия. - Регистрира се 100% използване на газа в бутилката. - Запазват се добрите свойства и при намален разход на газа / 1/min/. 4. Икономически ефект Икономическия ефект от преминаването към употреба на "Феролайн Х4" в сравнение с досега използвания "Коргон" се основава на следните практически доказани елементи: 4.1. Пълно изразходване на бутилка "Феролайн Х4" в сравнение с бутилка "Коргон", при която приблизително 10+13 % газа не се използва. 4.2. Пестене на енергия за производството на единица заварено изделие /поради липсващото охлаждащо действие на С02/. Настройката на режими за заваряване с "Феролайн Х4" изисква по-ниски параметри. При експериментите е засечено настройка на по-ниски мощности на дъгата от порядъка на 21% при ниските режими до 9% при високите режими. Това пресметнато през cos ф на машината дава 8+18% пестене на захранваща мощност за производство на единица заварено изделие. 4.3. Почти 100% липса на пръски- пести производствено време от почистването им. 4.4. Повишена производителност - получава се основно от два ефекта: - пестене на производствено време от често почистване на газовата и контактна дюза. - възможност за постигане на високи скорости на заваряване. Забележка: Пестенето на производствено време свързано с липса на пръски и от повишената производителност следва да бъде определено реално в производствени условия. 4.5. Ценообразуване на газа. При използване на газова система за централно снабдяване на заваръчните постове с "Феролайн Х4" се постига следния ефект в ценообразуването на газа. - От цената на газа отпада разхода на пълненето на бутилките. - Отпада разхода за продухване за празни бутилки. - Отпада разхода за техническа поддръжка на бутилките. - Отпада разхода за техническия надзор /прегледи/. - Няколко пъти намалява разхода по транспорт до клиента. Пример: Един резервоар "Феролайн Х4", който съдържа 3000 м3 газа се равнява на 500 бутилки, които се транспортират с 5 транспорта /1 Камаз носи 100 бутилки/. Оттук транспортния разход пада ~ 5 пъти. Всички гореописани точки осигуряват сериозно намаляване на цената на куб. м. "Феролайн Х4" доставен до клиента, като за условията на "ХЕС" АД общото намаление на цената на куб. м. "Каргон" при условията на сегашната му употреба е ~ 58%. 4.6. От икономическия ефект следва да се приспаднат: - наем за ползване на газовия балон - 400 лв ./месец - леко завишения разход на контактни дюзи ~ 1-^-2% при високите режими /получава се от засилване на ефекта от използването на непървокачествени телове за заваряване/. Обобщение: Икономическия ефект от въвеждането на газова система за снабдяване газ "Феролайн Х4" приблизително се оценява на 4200 лв/ месец, като в този ефект трябва да се включи допълнително пестенето на енергия и производствено време / може да бъдат отчетени при въвеждането на газа в реалното производство/. 5. Предложение за начин на замяна. Замяната на досега използвания газ "Коргон" с новия газ "Феролайн Х4" при съгласие на ръководството на "ХЕС" АД трябва да се извърши плавно и постепенно, поради голямото разнообразие на извършваните заварки т.е. да се даде необходимото време за усвояване от страна на заварчиците, които не са работили с него. Поради това предлагам доставка и на двата газа в бутилки с постепенно намаляване доставката на "Коргон" до пълно преминаване към "Феролайн Х4", след което да се премине към изграждането на газова система с централно захранване. 6. Предприятия, в които газа е въведен: - "Технокороза" - Ловеч - "Спарки" - Русе - "Металик" - Ямбол - "Фикосота" - Шумен - "Трансвагон" - Бургас /преговори/ 7. Фирма доставчик и лице за връзка: 05.04.2014 г. Фирмата доставчик на "Феролайн Х 4" е "Месер Химко Газ" ООД. Лице за връзка: Димитър Христов - специалист вътрешен пазар: тел. 0889/801594 Съставил: 1. Технически характеристики на "Феролайн Х 4" М22 EN439 Защитния газ М22 е предназначен за ръчно и автоматизирано МАГ заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани, като също е подходящ за употреба и при високо легирани стомани и е предназначен за отраслите на машиностроенето, стоманени конструкции, строителство на кранове, съдостроене, автомобилостроене, ж.п. Строене и др. "Феролайн Х 4" е подходящ и за високоенергийно МАГ заваряване. Отличителни характеристики при заваряване с този газ са: - спокойна, стабилна дъга - висока сигурност на метода - напълно подходящ за импулсно заваряване - специално приложение при ниските обхвати - сигурен провар - занижено количество на шлака - свободна от шупли, гладка повърхност на шева - подобрени механични свойства на наварения метал - висока производителност - висока "омокряща" способност на течния метал - бързо и фино образуване на капки - силно намяляване на пръските - подходящ за всички заваръчни позиции - подходящ за всички дебелини - съхранява се във втечнено състояние 2. Предимства на "Феролайн Х 4" спрямо "Коргон" - повишено съдържание на Аг подобрява механичните качества на наварения метал. - Повишеното съдържание на Аг прави дъгата спокойна и стабилна. - Повишеното съдържание на Аг дава сигурна повторяемост на резултатите от заваряването. - Повишеното съдържание на Аг дава голяма възможност за широко регулиране на процеса и при ниските и високите, и при високоенергийните режими, като позволява всички възможни варианти на настройки. - "Феролайн Х4" осигурява постигане на струен пренос дори при режими под средния обхват на тока. - С "Феролайн Х4" се заварява без пръски при средните и високите режими, като съвсем минимално количество пръски може да се появи при работа в ниския обхват на тока. - Липсата на ССЬ елиминира охлаждащото му действие в зоната на дъгата, като прави дъгата "гореща", което води до лесно първоначално палене дори и при стари заваръчни апарати и стабилен процес поради повишената йонизация на газа. - "горещата" дъга "иска" допълнително захранване с електроден тел, което води до повишени възможности за получаване на висока производителност на процеса. - "горещатата" дъга работи с понижена стойност на напрежението, което води до намаляване на нуждатата от захранваща мощност, т.е. "горещатата" дъга пести енергия. - липсата на пръски пази контактната и газовата дюзи от често почистване и преждевеременна замяна което пести производствено време. - "Феролайн Х 4" има по-ниска окисляваща способност от "Коргон" - присъствието на 4% 02 в газа води до понижаване на междуфазното напрежение и оттам до повишаване на "омокрящата" способност на течната фаза и оттам до получаване на отличен външен вид на шева. - "Феролайн Х4" дава отлични възможности за използване в T.I.M.E. процеса, при който се използва въртяща дъга и могат да бъдат заварявани големи дебелини с висока производителност, като на практика може да бъде алтернатива на заваряването под слой от флюс. - Отсъствието на С02 от състава на газа елеминира от атмосферата около заварчика отровната съставка СО, която се получава при дисоциацията в зоната на дъгата. - Заваряването с "Феролайн Х4" не изисква подгряване на газа в зимни условия. - При заваряване с "Феролайн Х4" се регистрира 100% използване на количеството газ в бутилката, за разлика от М21 / “Коргон”7, при който има остатъчно налягане в бутилката от порядъка на 15 atm/~ 10%/. 3. Проведени експерименти и резултати Проведени са експерименти с " Феролайн Х 4" на възлови заварки, което е изпробвано и ръчно и автоматизирано заваряване. В таблицата по-долу са показани извършените експерименти и съответните резултати: м Вид заварка резултати 1 Наваряване "Терминали" /апарат КРАКРА Г500/ Висока производителност; добър външен вид, без пръски; добро палене на дъгата; запазване на газовата дюза; струен режим. 2 Заваряване цапфи"PENTА" /апарат КРАКРА Г500/ Ъглов шев с променлива конфигурация. Заваряване без пръски; отлично формиране на шева; струен режим в ниския обхват. 3 Заваряване прът-втулка "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ Ъглов шев с променлива ширина и геометрия. Заваряване без пръски;дълбок провар; отлично разтопяване на стените; висока производителност; добър външен вид; струен режим 4 Дъно-втулка "PALFINGER" апарат CLOOS 550/ Дълбок провар;отлично разтопяване на стените;без пръски;висока производителност; отличен външен вид; струен режим. № Вид заварка резултати 5 Прът бутало"PALFINGER"/апарат LINCOLN 450/ Дълбок провар; отлично разтопяване на стените; без пръски;висока производителност; отличен външен вид; струен режим. 6 Цилиндър- керемида "PALFINGER" /апарат LINCOLN 450/ Отличен корен; отлично разтопяване на стените; без пръски; висока производителност; отличен външен вид; струен режим; ниска деформация; без прегряване на тръбата 7 Дъно комплект П&Ч "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ дълбок провар; отлично разтопяване на стените; без пръски; висока производителност; отличен външен вид; струен режим 8 Дъно -цилиндър П&Ч "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ Отличен провар; отлично разтопяване на стените; без пръски; висока прооизводителност; отличен външен вид; струен режим; запазване газовата дюза. 9 Тройник-/коляно/ -цилиндър "PALFINGER" /апарат CLOOS 550/ Отлично разтопяване; без пръски; висока скорост на заваряване; добро формиране на шева; струен режим при ниския обхват. 10 Тръбичка-цилиндър "ПЕЙЧ" /апарат KEMPPY 350/ Отлично стопяване; висока скорост на заваряване; добър вид на шева; необходим е опит на заварчика за постигане еднаквост на шевовете в дадена серия;в трудно достъпните места е възможна поява на пръски.Среден обхват на тока; режим чести к.с. 11 Блокче-цилиндьр "ПЕЙЧ"/апарат KEMPPY 350/ Отличен външен вид; чиста заварка; без пръски; добър провар и сплавяване; режим чести к.с. Обощение на резултатите от проведените експерименти с "Феролайн Х4". - Заваряването с "Феролайн Х4" осигурява настройка на всички видове режими с голяма прецизност и качество на процеса - стабилна работа както при режими с чести к.с., така и при режими със струен пренос в много голям обхват на тока. На практика покрива всички възможности, които може да даде този метод на заваряване. Стабилен процес при работа с къса и дълга дъга. - Липсата на пръски се потвърди при всички извършени заварки. Рядката поява на минимални количества пръски се дължи на неудобни за заварка места. - Лесно постигане на дълбок провари стабилно разтопяване на стените на шева. - Лесно постигане на висока производителност при струен режим /струен режим дори в ниския обхват/. - Отличен външен вид на заварките. Това допълнително зависи от опитността на заварчика. - Подобрено палене на дъгата при стари заваръчни апарати /КРАКРА Г550/. - Запазване на газовата дюза от пръски / на практика регистрирано за цяла серия/. - Като недостатък може да се приеме повишеното топлинно натоварване на зав. шланг, което може при високите режими да доведе до увеличаване на разхода на контактните дюзи при използване на непървокачествени заваръчни телове. - Подходящ напълно за импулсно заваряване. - Работи при всички режими с по-ниска стойност на зададеното напрежение. - Чист, бял шев почти без шлака. - Финно набраздена повърхност на шева при режими с чести к.с. - Чиста и гладка повърхност на шева с характерна линия при режими в средния и високия обхват. - Не е регистрирано наличие на шупли. - Висока"омокряща" способност на течния метал, образуване на плавни преходи особено при ъглови шевове. - Подходящ за всички дебелини / експериментиран с дебелини от 1,5 мм +28 мм./ - Регистрира се намалена димна емисия. - Регистрира се 100% използване на газа в бутилката. - Запазват се добрите свойства и при намален разход на газа / 1/min/. 4. Икономически ефект Икономическия ефект от преминаването към употреба на "Феролайн Х4" в сравнение с досега използвания "Коргон" се основава на следните практически доказани елементи: 4.1. Пълно изразходване на бутилка "Феролайн Х4" в сравнение с бутилка "Коргон", при която приблизително 10+13 % газа не се използва. 4.2. Пестене на енергия за производството на единица заварено изделие /поради липсващото охлаждащо действие на С02/. Настройката на режими за заваряване с "Феролайн Х4" изисква по-ниски параметри. При експериментите е засечено настройка на по-ниски мощности на дъгата от порядъка на 21% при ниските режими до 9% при високите режими. Това пресметнато през cos ф на машината дава 8+18% пестене на захранваща мощност за производство на единица заварено изделие. 4.3. Почти 100% липса на пръски- пести производствено време от почистването им. 4.4. Повишена производителност - получава се основно от два ефекта: - пестене на производствено време от често почистване на газовата и контактна дюза. - възможност за постигане на високи скорости на заваряване. Забележка: Пестенето на производствено време свързано с липса на пръски и от повишената производителност следва да бъде определено реално в производствени условия. 4.5. Ценообразуване на газа. При използване на газова система за централно снабдяване на заваръчните постове с "Феролайн Х4" се постига следния ефект в ценообразуването на газа. - От цената на газа отпада разхода на пълненето на бутилките. - Отпада разхода за продухване за празни бутилки. - Отпада разхода за техническа поддръжка на бутилките. - Отпада разхода за техническия надзор /прегледи/. - Няколко пъти намалява разхода по транспорт до клиента. Пример: Един резервоар "Феролайн Х4", който съдържа 3000 м3 газа се равнява на 500 бутилки, които се транспортират с 5 транспорта /1 Камаз носи 100 бутилки/. Оттук транспортния разход пада ~ 5 пъти. Всички гореописани точки осигуряват сериозно намаляване на цената на куб. м. "Феролайн Х4" доставен до клиента, като за условията на "ХЕС" АД общото намаление на цената на куб. м. "Каргон" при условията на сегашната му употреба е ~ 58%. 4.6. От икономическия ефект следва да се приспаднат: - наем за ползване на газовия балон - 400 лв ./месец - леко завишения разход на контактни дюзи ~ 1-^-2% при високите режими /получава се от засилване на ефекта от използването на непървокачествени телове за заваряване/. Обобщение: Икономическия ефект от въвеждането на газова система за снабдяване газ "Феролайн Х4" приблизително се оценява на 4200 лв/ месец, като в този ефект трябва да се включи допълнително пестенето на енергия и производствено време / може да бъдат отчетени при въвеждането на газа в реалното производство/. 5. Предложение за начин на замяна. Замяната на досега използвания газ "Коргон" с новия газ "Феролайн Х4" при съгласие на ръководството на "ХЕС" АД трябва да се извърши плавно и постепенно, поради голямото разнообразие на извършваните заварки т.е. да се даде необходимото време за усвояване от страна на заварчиците, които не са работили с него. Поради това предлагам доставка и на двата газа в бутилки с постепенно намаляване доставката на "Коргон" до пълно преминаване към "Феролайн Х4", след което да се премине към изграждането на газова система с централно захранване. 6. Предприятия, в които газа е въведен: - "Технокороза" - Ловеч - "Спарки" - Русе - "Металик" - Ямбол - "Фикосота" - Шумен - "Трансвагон" - Бургас /преговори/ 7. Фирма доставчик и лице за връзка: 05.04.2014 г. Фирмата доставчик на "Феролайн Х 4" е "Месер Химко Газ" ООД. Лице за връзка: Димитър Христов - специалист вътрешен пазар: тел. 0889/801594 Съставил:
Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки

Най-продавани